Thursday, November 20, 2008

Bahagian E: Pandangan Umum Penduduk Tentang Keefisienan Bandar

Dari segi aspek bandar yang paling efisien menurut respondan kami dari segi pengangkutan yang cekapdan mempunyai banyak peluang pekerjaan manakala dari segi aspek bandar yang tidak efisienan majoriti respondan kami menyatakan masalah pengangkutan yang tidak cekap dan lambat..masalah ketiadaan bus stop...selain itu juga peluang pekerjaan yang terhadap. Secara umumnya tahap keefisienan bandar masih perlu dikaji lebih mendalam agar segala masalah bandar dapat diatasi...terutamanya di daerah sepang masih banyak kekurangan kemudahan awan berbanding di bandar-bandar lain.

Bahagian D: Pengalaman Berdepan Dengan Ketidak-efisienan Bandar Sepang 5 Tahun Lepas

Apa yang kami dapat daripada beberapa respondan yangkami temubual, ialah mereka mengalami peristiwa yang menggambarkan ketidak-efisienan pihak PBT. Antaranya ialah masalah banjir yang berlaku di sebuah taman perumahan di Dengkil. Masalah yang berlaku ini menyukarkan penduduk untuk berulang alik dari tempat kerja dan menyukarkan para pelajar untuk ke sekolah. Banjir akan berlaku setiap kali banjir, ini didebabkan oleh sistem peparitan yang tidak sistematik. Selain itu juga masalah pengangkutan lori pasir yang menyebabkan jalan rosak dan pasir-pasir yang diangkut oleh lori jatuh ditengah-tengah jalan ini membahayakan keselamaytan pengguna jalanraya yang lain. Masalah ini menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk tempatan.. Secara umumnya, daripada apa yang kami dapat daripada responden, rata-ratanya mengatakan bahawa pihak PBT masih lagi tidak berapa efisien dalam menangani masalah penduduk. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahawa pengurusan pihak PBT adalah sangat cekap. Setiap pandangan individu sangat berbezakan apa pun diharap pihak PBT lebih peka dengan masalah penduduk tempatan..

Bahagian C: Rangking Tahap Keefisienan Bandar Mengikut Kawsan Pihak Berkuasa Tempatan

Rangking yang telah dibuat adalah berdasarkan perspektif penduduk di daerah Sepang dibawah pentadbiran MPSepang. Rangking dibuat menggunakan skala 1-paling efisien sehingga ke-13 yang menunjukkan paling tidak efisien.
Berdasarkan graf diatas, bandar Sepang berada rangking yang ke-8 daripada 13 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang tersenarai...pemilihan rangking ini berdasarkan pandangan dan pengalaman respondan kami dalam memilih kawasan yang mempunyai tahap keefisienan bandar di kawaan Majlis Perbandaran Sepang.

 1. Kuala Selangor
 2. Shah Alam
 3. Banting
 4. Kuala Kubu Baru
 5. Ampang Jaya
 6. Kajang
 7. Klang
 8. Petaling Jaya
 9. Selayang
 10. Subang Jaya
 11. Sepang
 12. Kuala Lumpur
 13. Putrajaya & Cyberjaya

Menurut persepsi responden kami terhadap tahap keefisienan Bandaraya Kuala Lumpur secara umum menyatakan bandaraya Kuala lumpur mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang bagus. Selain itu juga mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan banyak pembangunan yang dibina disamping menjamin peluang pekerjaan yang bagus.Bahagian B: Tahap Keefisienan Bandar

Seterusnya dalam analisis SPSS ini adalah merangkumi Bahagian B, yang akan kami masukkan dalam blog,kajian kami melihat perpepsi responden terhadap Tahap Keefisinan Bandar di dalam kawasan kajian kami di daerah Sepang dan melihat Kecekapan MPSepang dalam menguruskan bandar di kawasan terbabit.. Di mana dalam kajian ini merangkumi 13 bidang kajian yang utama iaitu terdiri daripada :-
 1. Ekonomi Bandar
 2. Kemudahan Masyarakat, Utiliti dan Sosial
 3. Insfrastruktur dan Utiliti
 4. Rekabentuk, Imej dan Lanskap Bandar
 5. Perngankutan dan Perhubungan
 6. Perdagangan/Perkhidmatan
 7. Perkilangan dan Industri
 8. Pelancongan dan Budaya
 9. Perumahan
 10. Keselamatan dan Kawalan
 11. Governans
 12. Alam Sekitar
 13. Perkidmatan Secara Online/E-Governans

1) KEMUDAHAN MASYARAKAT, UTILITI DAN SOSIAL


Bahagian ini mengandungi 19 subtopik seperti kemudahan pendidikan sekolah rendah dan menengah, kemudahan tadika/tabika, kemudahan kesihata/hospital dan klinik kerajaan dan sebagainya..bahagian ini sangat penting untuk menggambarkan tahap keefisienan bandar...dengan adanya kemudahan ini memberi keselesaan kepada penduduk sekitar kawasan yang berkenaan..
2) INFRASTRUKTUR DAN UTILITIBahagian ini mepunyai 10 subtopik..seperti bekalan air, bekalan elektrik, balai bomba, jaringan jalan raya/ lebuh raya dan sebagainya...kemudahhan ini mempunyai tahap yang efisienan dalam bandar berdasarkan pada pandangan respondan yang kami temubual...


3) REKABENTUK, IMEJ DAN LANSKAP BANDARBahagian ini mengandungi 16 subtopik...reka bentuk bandar ini penting untuk menggambarkan sesebuah bandar..antara lanskap bandar ialah kawasan lapang dan hijau, ruang rehat awam, pencahayaan malam...dan sebagainya..di bawah adalah carta bar yang telah menemubual respondan tentang tahap keefisienan bandar..
4) PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


Bahagian ini megandungi 12 subtopik..perhubungan dan pengangkutan amat penting sesebuah bandar..akan tetapi masih ada pengangkuta yang tidak cekap kerana banyak masalah...selain itu pengangkutan seperti LRT, ERL, Monorel, komuter,kereta api tidak efisien di kawasan kajian kami...namun pengkutan lain seperti bas, teksi boleh dikatakan efisien..
5) PERDAGANGAN / PERKHIDMATANBahagian ini menganndungi 22 subtopik yang membincang mengenai tahap keefisienan bandar...banhagian ini penting untuk masyakarak dalam sesebuah bandar..perniagaan runcit, perniagaan borong, medan selera, stesen minyak mempinyai tahapp yang efisien dalam bandar hasil ini kami temubual dari respondan dan telah dianalisis seperti carta bar di bawah..


6) PERKILANGAN DAN PERINDUSTRIANDalam bahagian ini mempunyai subtopik sebanyak 11 sahaja...perkilangan dan perindusrian di daerah sepang kurang efisien kerana perkilang tidak banyak di bandar tersebut..

7) PELANCONGAN DAN BUDAYA


Manakala bahagian pelancongan dan budaya mempunyai 21 subtopik..bahagian ini tidak mempunyai tahap keefisienan bandar kerana tidak ada tempat yang menarik hanya beberapa tempat sahaja yang ada pusat pelancongan...disini tahap efisienan tidak beberapa memuaskan...


8) PERUMAHAN


Bahagian ini tidak ada banyak masalah kerana rata-rata penduduk berpuas hati dengan perumahan...banhagian ini merangkumi 14 subtopik untuk menentu tahap keefisienan bandar..


9) KESELAMATAN DAN KAWALAN


Dalam bahagian ini.. ia merupakan perkara penting bagi mewujudkan suasana, aman dan harmoni daripada berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan keselamatan diri dan juga tempat tinggal..bahagian tahap keefisienan bandar ini majoritinya berada ditahap efisien..terdapat 16 subtopik semuanya..
10) GOVERNANS


Di bahagian ini, ia melihat peranan MPSepang dalam proses pembangunan bandar. Kerana pihak MPSepang bertanggungjawad dalam pembangunan bandar untuk kemudahan masyarakat..kebanyakkan ia masih belum capai tahap yang keefisienan bandar yang sama seperti di bandar besar..dalam bahagian ini mengandungi 20 subtopik yang meminta pandangan masyarakat....


11) ALAM SEKITAR


Dalam bahagian ini, sebanyak 16 aspek yang menjadi tumpuan kajian kami. Ia lebih merujuk kepada peranan yang dimainkan oleh MPSepang terhadap isu-isu pembangunan lestari dan juga bagaiman pihak MPSepang mengurus alam sekitar. Dalam situasi ini, ia dapat menilai tahap kepekaan masyarakat dalam perkara yang berkaitan dengan alam sekitar..dan melihat pandangan masyarakt terhadap kwasan bandar..ini antara subtopik:


12) PERKHIDMATAN SECARA ONLINE/E-GOVERNANSDalam bahagian ini kebanyakkannya masyarakat tidak menggunakan sepenuhnya kemudahan online yang disediakan oleh pihak MPSepang..tetapi kami dapat melihat tidak semua subtopik dalam bahagian ini dapat membantu masyarakat hanya beberapa yang bebrapa sahaja yang digunakan seperti maklumat lalu lintas, semakan cukai taksiransemakan kompaun tempat letak kereta dan permohonan lesen perniagaan, papan tanda dan penjaja kerana masyarakat tidak menggunakannya...dan ia tidak efisienan dalam bandar tersebut...13) EKONOMI BANDAR


Dalam Peringkat analisis yang dilakukan adalah berkaitan dengan perpeksi penduduk terhadap "Ekonomi Bandar". Di mana secara keseluruhannya tahap keefisienan bandar bagi ekonomi bandar boleh dikatakan memuaskan tetapi masih tidak mencapai tahap kefisienan bandar. Sebagai contoh berkaitan dengan sektor perkilangan yang menjadi sumber ekonomi bandar tetapi tahap perkilangan adalah kurang efisien berbanding dengan ekonomi pemborongan dan peruncitan yang efisien. Ini dapat di lihat di mana-mana kawasan pemborongan dan peruncitan menjadi sumber ekonomi bandar...walaupun ada sesetengah kawasan daerah Sepang sektor perkilangan tidak begitu banyak..kebanyakakn analisis yang dibuat ekonomi bandar masih efisien...hasilnya tengok la carta ini...