Thursday, November 20, 2008

Bahagian E: Pandangan Umum Penduduk Tentang Keefisienan Bandar

Dari segi aspek bandar yang paling efisien menurut respondan kami dari segi pengangkutan yang cekapdan mempunyai banyak peluang pekerjaan manakala dari segi aspek bandar yang tidak efisienan majoriti respondan kami menyatakan masalah pengangkutan yang tidak cekap dan lambat..masalah ketiadaan bus stop...selain itu juga peluang pekerjaan yang terhadap. Secara umumnya tahap keefisienan bandar masih perlu dikaji lebih mendalam agar segala masalah bandar dapat diatasi...terutamanya di daerah sepang masih banyak kekurangan kemudahan awan berbanding di bandar-bandar lain.

No comments: